XII Gala Sportu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbyła się uroczysta gala podczas której wręczone zostały coroczne nagrody i stypendia województwa podkarpackiego dla najlepszych sportowców, trenerów oraz działaczy sportowych.

W wydarzeniu wzięli udział – oprócz nagrodzonych sportowców, trenerów i działaczy – także zaproszeni goście, m.in. parlamentarzyści – Wiesław Buż i Piotr Uruski, obecna była także Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Mateusz Błachowicz prezes Podkarpackiej Federacji Sportu. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek województwa Piotr Pilch. List do nagrodzonych skierowała także wojewoda Ewa Leniart.

Nagrody i stypendia województwa podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej przyznawane są już od wielu lat. W tym roku nagrody przyznano 63 osobom – 4 działaczom sportowym, 6 zawodnikom oraz 53 trenerom. Stypendia sportowe otrzymało dokładnie 101 sportowców. Są to zawodnicy, którzy mają na swoim koncie wysokie osiągnięcia sportowe. W procesie przyznawania stypendiów priorytet mają zawodnicy zdobywający punkty na rzecz województwa podkarpackiego w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego. Uhonorowani zostali zawodnicy z różnych dyscyplin – m.in. karate, akrobatyka sportowa, łucznictwo, boks, hokej na lodzie – i w wielu innych.

Do największych sukcesów podkarpackiego sportu w minionym roku należą medale zdobyte na Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach Europy. Największe osiągnięcia mieli: Mateusz Kubiszyn, Iwona Zdziebko-Nieroda, Karolina Dziedzic-Gruszowska – kickboxing, Agnieszka Sajdutka – karate tradycyjne, Paweł Pieprzak – sumo, Oliwer Wdowik i Michał Wojciechowski – lekka atletyka, Kamil Kościółek – zapasy, Krzysztof Żyłka – tenis stołowy.

Nagrody i stypendia to jeden z ważnych elementów stałego wsparcia z budżetu województwa. Na 2020 rok na stypendia sportowe i nagrody w dziedzinie kultury fizycznej przeznaczono dokładnie 585 tys. zł. Oprócz tego znacznie większy strumień środków trafia do okręgowych związków sportowych z przeznaczeniem na szkolenie młodych sportowców będących w kadrach wojewódzkich oraz ich udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2019 roku na sport dzieci i młodzieży, sport szkolny i akademicki samorząd województwa wydatkował  ponad 2 mln 300 tys. zł. W tym roku budżet na ten cel wynosi ponad 2 mln 600 tys. zł.