OOM w Sportach Zimowych „Małopolska 2017”

Aktualne informacje dotyczące XXIII OOM w Sportach Zimowych „Małopolska 2017”
– Komunikat organizacyjny nr 1 – plik do pobrania
– Kalendarz OOM – plik do pobrania
– druk oświadczenia OOM – plik do pobrania
– druk zgłoszenia oraz listy meldunkowej – plik do pobrania
strona internetowa OOM znajduje się pod adresem: http://www.olimpiada.malopolska.pl/